http://www.playhugelottos.com/

Chwarae yn awr ar-lein: PowerBall, Mega Millions, Euro Millions, Superena Lotto

Beth yw'r jacpotiau loteri mwyaf yn y byd?

Ar gyfer yr holl chi distryw mawr jacpot yr wyf yn siŵr eich bod yn aml wedi gofyn eich hun y cwestiwn: a loteri wedi darparu y ffurflen mwyaf yn nhermau jacpot sengl?

A yw'r loterïau Unol Daleithiau poblogaidd: Miliynau'r Mega, Powerball a Super Lotto Byd Gwaith wedi arwain y ffordd, neu a oes loterïau llai o faint sydd wedi synnu pawb gyda buddugoliaeth fawr?

Mae rhestr o loteri sydd â diddordeb

Stori loteri newyddion newydd am Jacpot www.playhugelottos.com Rhestredig 24 Uchaf yn ennill yr holl amser o bedwar ban byd. Ni fydd y rhestr yn syndod i loteri diddordeb allan yno pan fydd yr holl jacpotiau fwyaf o gwmpas y byd ydynt ar y rhestr gynhwysfawr.

Americanaidd rhestr canlyniadau loteri

Mae'r wyth safle uchaf ar y rhestr yn cael ei feddiannu gan y ddau brif rhyng-wladwriaeth loterļau o'r Unol Daleithiau, miliynau Mega a Powerball! Jacpot y byd blwydd-dal mwyaf erioed yn ennill $ 390,000,000 ym Miliynau'r Mega. Mae'r jacpot mwyaf a enillwyd gan un person (dim enillion tocyn mwy neu syndicet elw) yn swm jacpot o $ 340,000,000 yn Powerball.

Loteri Fawr Ewro jacpotiau

Mae'r mwyaf elw jacpot erioed di-Americanaidd oedd € 183,500,000 ar EuroMillions. Roedd y wobr yn cael ei rannu rhwng tri deiliaid tocyn. Ar ôl Euromillions yw'r SuperEnaLotto Eidalaidd gyda jacpot enfawr o € 177,700,000. Roedd y wobr yn rhannu rhwng seventy yn anffodus.

Jacpotiau mawr eraill

Mae gwledydd eraill a loterïau sydd wedi cynhyrchu jacpotiau loteri fawr yn y Loteri Genedlaethol Brydeinig (£ 42,000,000 jacpot), y loteri genedlaethol yr Almaen (€ 37,600,000), Grand Lotto 6 / 55 (Asia yn wobr fwyaf - € 13,000,000), y Brasil Mega Sena Loteri (R $ 145,000,000 - De America jacpot mwyaf) ac yn y Oz Awstralia Lotto (AUS $ 106,000,000 - yn cael ei rannu gan ddau o bobl).

Prynu tocynnau loteri ar gyfer eich cyfle

Mae llawer o'r swm buddugol uchod yn ymddangos yn afreal. Gall fod yn anghredadwy jacpotiau, ond yn ddigon rhyfeddol mae'n wir - pobl go iawn ennill arian go iawn! Beth enillwyr loteri yn ei wneud gyda'r arian ar ôl i'w ennill jacpot fawr yn fater arall ond mae un peth yn glir, rhaid i chi fynd i ennill.

Gallwch gymryd rhan drwy fynd i www.playhugelottos.com a chael eich cwponau i lawer o'r miliynau loteri uchod Mega, Powerball, SuperEnaLotto, Euromillions, y Deyrnas Unedig y Loteri Genedlaethol, Oz Lotto a loterïau pwysig eraill fel El Gordo, Ffrainc Loto, Super Lotto Byd Gwaith a Mae'r Powerball Awstralia.

A oes y fath beth â jacpot bach?

Mae rhai loterïau yn byw eu bywydau yn fawr iawn mewn ffocws! Gyda jacpotiau enfawr yn y darlings y gymuned ryngwladol loteri.

Meintiau Jacpot anorchfygol

Mae'n anodd gwrthsefyll jacpot sy'n eistedd yn y € 100,000,000, neu beth am Americanwr miliynau jacpot super-maint Mega o 300,000,000 $? Gyda jacpotiau enfawr o'r fath ar gael nid yw'n syndod bod y rhain loterïau mor anodd i'w hanwybyddu.

Ond ni all pob loterïau fod yn Euromillions neu Miliynau Mega! Ac mae rhai Lotto yn hapus i byth yn dod yn Powerball Americanaidd, Super Lotto Byd Gwaith neu hyd yn oed SuperEnaLotto Eidalaidd!

Nid y mwyaf, ond yn sicr ddigon mawr!

Nid oes unrhyw "rhwng mawr" gystadleuwyr ar gyfer y goron. Mae edrych yn fanylach yn datgelu cyfres o loterïau nad yw byth yn mynd heibio 100,000,000 werth, ond sydd yn aml yn rhoi swm eithaf sylweddol o'r cynnig jacpot. UKLottery, mewn gwirionedd yn un o'r loterïau mwyaf poblogaidd yn y byd gyda'i 6 / 49 fformat, ac wedi dringo i 42,000,000 GBP. Ddim yn ddrwg o gwbl!

A'r ddau loterïau o Awstralia yn Awstralia, Awstralia Oz Lotto a Powerball ddau distaw cyflawni rhai meintiau jacpot sylweddol iawn eu hunain. Oz â'i Lotto jacpot mwyaf hyd yma, sy'n sefyll ar £ 68,000,000 a Powerball Awstralia yn dod i mewn ar ychydig yn llai gyda jacpot uchafswm o 51 miliwn o bunnoedd!

yn llai jacpotiau haws i ennill?

Felly, os bydd y tri loterïau yn parhau i wneud tonnau mawr yn y chwyddwydr, sef y lleiaf, "Camera swil" loterïau? Mae'r rhai sy'n cael eu cynnwys i fyw bywyd tawel yn y rhanbarth o ddim ond ychydig o filiwn o bunnoedd?

El Gordo loteri (Gordo de la Primitiva)

Dechrau ar isafswm o EUR 5 miliwn, El Gordo jacpot yn parhau i ymestyn hyd nes ei fod yn ennill! Y jacpot uchaf Enillodd hyd yn hyn yn barchus iawn 25 miliwn.

Yn ogystal â'r wobr Jacpot wyth lefelau eraill o wobrau i'w hennill yn y El Gordo tynnu Dydd Sul!

Loto Ffrainc

Yn dal ar y cyfandir Ewrop i ni symud i Ffrainc, lle Ffrainc Loto (a elwir yn lleol "Loto Française") yn rhoi chwaraewyr y cyfle i ennill symiau sylweddol o arian! Bydd Ffrainc Loto jacpot yn dechrau am 2 filiwn a rholiau dros fwy na 34 gwaith cyn rhaid iddo gael ei hennill. Roedd y jacpot fwyaf hyd yn hyn yn 18 miliwn!

Felly dyma mae gennym ddwy loterïau bod yn rhai mawr iawn yn eu gwledydd lleol, ac yn fodlon gadael i'r loterïau eraill o bwys ddwyn sylw rhyngwladol.

Ffeithiau diddorol am y Deyrnas Unedig Lotto

Croeso i fyd rhyfeddol y Loteri Genedlaethol Prydain, ar hyn o bryd yn un o'r loterïau mwyaf yn Ewrop.

Gyda gwobrau jacpot gyfartaledd rhwng £ 2 filiwn a £ 3 miliwn a gynigir ddwywaith yr wythnos, yn y Deyrnas Unedig Loteri mewn gwirionedd yn bwnc llosg, ac fel pethau y rhan fwyaf o werth siarad am, ni allwn gael digon ohono.

Prisiau Loteri heb eu hawlio

Rhaid i un o'r trychinebau mwyaf yn y byd loteri yn sicr o fod yn rhywun sydd wedi ennill y jacpot, ond ddim yn gwybod am y peth! Gall hyn fod oherwydd tocyn golli neu ei ddwyn, neu o anwybodaeth syml, lle nad yw enillwyr yn ymwybodol eu bod wedi ennill gwobr! Deyrnas Unedig y Loteri wedi dyfarnu heb eu hawlio cyfanswm o dros £ 426,000,000 sterling.

Enillwyr wedi 180 diwrnod o ddyddiad y fuddugoliaeth i hawlio eu gwobrau neu byddant yn diflannu am byth. Ar hyn o bryd, mae yna £ 34,000,000 o fudd-daliadau heb eu hawlio y gellir dal i fod yn gofyn.

Faint o wedi rhoi UKLottery i ffwrdd

Y Deyrnas Unedig Loteri Genedlaethol yn y busnes o roi. Nid yn unig yn ffordd wych o godi arian ar gyfer elusennau anghenus, ond wrth gwrs, ac o bosibl hyd yn oed yn fwy pwysig ar gyfer ei chwaraewyr, mae'n gwneud i rhai pobl yn lwcus iawn, iawn cyfoethog. Y Deyrnas Unedig y Loteri yn creu enillwyr y jacpot 1:59 yr wythnos a dros filiwn yn llai pris lefel-enillwyr bob wythnos. Cyfanswm gwerth y gwobrau a roddwyd i ffwrdd hyd yn hyn wedi cyrraedd y swm anhygoel o £ £ 16600000000000.

Gadewch i ni siarad am y loteri jacpotiau

Mae hyn yn wir yn y peth pwysig, dde? Faint o "arian mawr" wedi cael ei ennill? Wel, mae'n rhaid i ni yn gyntaf rannu yn jacpotiau wedi cael eu hennill gan un person a jacpotiau wedi cael eu hennill gan sawl chwaraewr (a rhannu felly).

Y fuddugoliaeth fwyaf hyd yn hyn sydd wedi cael ei hennill gan un person yw £ 28 miliwn. Yn amlwg, roedd hyn yn ennill mewn cystadleuaeth tynnu treigl! Roedd y jacpot cyfanswm mwyaf oedd £ 42,000,000 o dynnu 6 Ionawr, 1996. Roedd hyn yn ei rannu gan dri ddeiliaid tocyn. Mae bob amser yn anffodus i fod i rannu eich elw, ond gadewch i ni fod yn onest: Mae un rhan o dair o'r £ 42 miliwn dal i fod yn ddiwrnod cyflog gwych!

El Gordo    France Lotto    OZ PowerBall    OZ Lotto    Euro Millions    SuperEna Lotto    
Euro Jackpot    USA MegaMillions    USA PowerBall    

Lotto En Linea

USA PowerBall

USA MegaMillions

Euro Jackpot

SuperEna Lotto

Euro Millions

OZ Lotto

OZ PowerBall

France Lotto

El Gordo

Lottery Tickets

Valid HTML 4.0 Transitional


Language: en  it  de  nl  ru  da  pl  hr  af  hu  tr  ro  fr  es  fi  lt  bg  sl  pt  id  sv  sk  no  cs  ar  uk  el  tl  et  lv  sr  be  sq  ca  gl  ht  iw  hi  is  ga  ja  ko  mk  ms  mt  fa  sw  th  vi  cy  yi      Links

(C)2011 LottoEnLinea.info  Chwarae yn awr ar-lein